Odbywające się regularnie po 1989 roku uroczystości katyńskie, podczas których polska burżuazja daje upust swojej nienawiści do marksizmu – leninizmu,Read More

Prawda na temat Katynia

Read More

19 lipca 1946 roku na łamach lewicowego pisma „Polska Ludowa” ukazał się okolicznościowy tekst. Jego autor – Rafał Klarowicz zatytułowałRead More

Manifest Lipcowy – gwarancja swobód i egzystencji ludu polskiego

Read More


★☭ 1996-2014 — Kontakt: PMP — Aktualizacja: 14/08/2014 — Wizyt łącznie: 3,696,587 — Ostatnia doba: 200 — On-line: 1