AFP/Getty 510622276

Wysyp lewicowych bytów?

Porobiło się ostatnio. Mnożą się – przez podział – nie tylko organizacje prawicowe. Na lewicy aż wrze. Poza tradycyjnymi już ugrupowaniami typu Polska Partia Socjalistyczna, Komunistyczna Partia Polski, Polska Partia Pracy itp., pojawiło się kilka (nowych?) formacji lewicowych, bądź choć częściowo odwołujących się do tradycji i założeń ruchu robotniczego. Ukształtowały się m.in. Razem, Zmiana oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Bez popadania w krytykanctwo można jednak z całą pewnością stwierdzić, iż żadna z wymienionych formacji nie jest tak naprawdę ani nowa, ani nie stanowi żadnej nowej jakości…

Read More »

Na pociski odpowiedzieli kamieniami

Na reżimowe kule i gumowe pałki odpowiedzieli kamieniami

Na początku kwietnia 1936 roku po Lwowie zaczęły krążyć niepokojące pogłoski, iż sanacyjny rząd Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego w ramach prowadzonej przez siebie polityki oszczędnościowej zmniejszył środki przeznaczone w budżecie na roboty publiczne o 40 milionów złotych. Dla lwowskich bezrobotnych i robotników zatrudnionych przy robotach publicznych tak drastyczne zmniejszenie powyższych środków oznaczało tylko jedno. Dla pracujących jeszcze robotników – perspektywę rychłego bezrobocia, a dla bezrobotnych – jego kontynuację. We Lwowie zarejestrowanych było wtedy około 30 tysięcy bezrobotnych: Polaków, Ukrainców oraz Żydów. Szybko okazało się, iż…

Read More »

Komunizm jest cool!

Wojna ta toczy się o całkowite panowanie nad światem

W lutym 1941 roku ujrzała światło dzienne odezwa Centralnego Komitetu Rewolucyjnych Rad Robotniczo – Chłopskich Polski („Młot i Sierp”). Organizacja Rewolucyjne Rady Robotniczo – Chłopskie Polski (RRR – ChP) zwana również „Młot i Sierp” założona została w maju 1940 roku, będąc najliczniejszą organizacją antyfaszystowskiej konspiracji tworzonej przez komunistów, przed powstaniem Polskiej Partii Robotniczej. RRR – ChP posiadały swoją organizację zbrojną – Czerwoną Milicję. Organem prasowym było pismo „Młot i Sierp”. Nazwa ta przyjęła się ostatecznie dla całej organizacji.

Read More »

NaDzienZwyciestwa9Maja

Z krwi milionów ofiar polskich powstanie Wolna i Niepodległa Polska

W książce „Polskie Konstytucje” Andrzeja Ajnenkiela czytamy: „W styczniu 1942 roku powstała Polska Partia Robotnicza. Jej utworzenie oznaczało, że w okupowanym kraju odrodził się ten nurt polskiego ruchu robotniczego, który, kontynuując w zmienionych warunkach myśl polityczną prezentowaną wcześniej przez komunistów polskich, nastawiał się na budowę nowego państwa polskiego związanego ściśle ze Związkiem Radzieckim, państwa o odmiennym zasadniczo od dotychczasowego kształcie społecznym, politycznym i terytorialnym. PPR podjęła rozmowy z Delegaturą Rządu na Kraj.

Read More »

Rewolucja 1905 roku

Róża Luksemburg o Rewolucji 1905 roku

W styczniu 1905 roku Zarząd Główny Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy wystosował odezwę o następującej treści: „Robotnicy! W niedzielę, dnia 22 stycznia, wybuchła w Petersburgu rewolucja. Dziesiątki tysięcy robotników usiłowało przedostać się z dzielnic fabrycznych przed pałac carski. Wojsko zagrodziło robotnikom drogę do środka miasta i do pałacu carskiego. Pomimo to robotnicy przedarli się do miasta. Część wojska nie chciała strzelać do ludu i wbrew komendzie opuściła broń ku ziemi. Przez cały dzień od rana do późnej nocy, nie udało się rządowi stłumić ruchu.

Read More »

Kapitalizm

Myśli nieuczesane – refleksje nad ranem

Kiedy nad ranem wracam do domu z pracy często mijam bezdomnych śpiących na ulicach. W grudniu zawsze wywiera to na mnie piorunujące wrażenie. Jest najwyżej 1 stopień na plusie i doskonale wiem, że nie da się w takich warunkach normalnie spać na zewnątrz. W taką noc bardzo mocno nienawidzę każdego idioty, który w jakikolwiek sposób ma czelność bronić systemu, który spycha zwykłych ludzi na taki margines. Z bezdomności bardzo ciężko się wydostać. Jak sądzę, jest to niemalże tak skomplikowane jak proces obalenia tak znienawidzonego przez…

Read More »

Polski antyfaszysta w Doniecku

Co dalej z Ukrainą?

Dziś, po ciężkich walkach ukraińscy neofaszyści i nacjonaliści święcą triumfy w Kijowie, na zachodniej i centralnej Ukrainie. Jedynie na wschodzie, w tzw. Związku Republik Ludowych – Noworosji, zostali oni powstrzymani przez miejscową antyfaszystowską ludność oraz ochotników z nowych Brygad Międzynarodowych. Wśród tych ostatnich przeważającą część stanowią Rosjanie, Białorusini, Czeczeńcy i Tatarzy. Zdarzają się jednak też Hiszpanie, Serbowie, Włosi, Brazylijczycy, Francuzi i Polacy. Z naszych polskich ochotników możemy być naprawdę dumni, gdyż podtrzymują oni piękną tradycję Polaków walczących o „wolność waszą i naszą”.

Read More »

Przeciw Nacjonalizmowi

Niech żyje Polska – niech żyje rewolucja!

Tuż przed wybuchem II wojny światowej Komunistyczna Partia Polski wydała specjalną jednodniówkę. Polscy komuniści zatytułowali ją: „W obronie niepodległości Polski i pokoju”. Warto podkreślić, iż działacze KPP kierowali słowa w niej zawarte do wszystkich rozsądnie myślących obywateli II Rzeczypospolitej. W jednodniówce z 1 września 1936 roku znalazły się wyjątkowo interesujące z dzisiejszego punktu widzenia uwagi. Rzeczą charakterystyczną było, iż autorzy tego dokumentu uznali za stosowne przywołać wszystkim czytelnikom „niektóre fakty z przeszłości, aby wykazać głęboki związek istniejący między sprawą niepodległości Polski a sprawą demokracji i…

Read More »

3XL

Broń mogłaby pewnego razu wystrzelić w niepożądanym dla panujących kierunku

25 września 1913 r. na odbywającym się w Fechenheim pod Frankfurtem n. Menem wiecu robotniczym zabrała głos Róża Luksemburg. Zadeklarowała wówczas w imieniu wszystkich szczerych socjaldemokratów, że: „jeśli się od nas zażąda, abyśmy podnieśli morderczą broń przeciwko naszym francuskim lub innym cudzoziemskim braciom, oświadczymy wówczas: nie, tego nie uczynimy”. Róża Luksemburg stała na stanowisku, że: „niemiecki żołnierz nigdy nie użyje broni przeciw swoim klasowym braciom za granicą”.

Read More »

WezwanieDoWalki

Rozbiór Ukrainy

NATO-wski imperializm rozpętał kolejną wojnę w Europie. Po rozbiorze i podbiciu Jugosławii pod koniec lat 90′ XX wieku, czas na rozbiór i neokolonialny podbój Ukrainy. NATO i imperialistyczne potęgi USA, Wielkiej Brytanii i Francji to jedno. Drugie, jeszcze groźniejsze zjawisko, to faszyści ukraińscy – pogrobowcy OUN i UPA. Ci sami, z którymi w najlepsze obecnie współpracują kapitalistyczne ‚elity’ państwa polskiego. Na zachodzie Ukrainy faszyści po ostatnich wyborach cieszą się poparciem wprawdzie jedynie kilku procent, ale fakt jest faktem.

Read More »

★☭ 1996-2014 — Kontakt: PMP — Aktualizacja: 27/06/2015 — Wizyt łącznie: 3,756,732 — Ostatnia doba: 167 — On-line: 1